Zámek Miroslav

Krátkodobé výstavy

Outsider Art 27. 8. – 31. 10. 2022

Atelier v lese je zaměřený na podporu výtvarně talentovaných lidí s mentálním postižením. Je to místo, kde tito lidé svobodně, pod vedením odborníků rozvíjí svůj talent.

Atelier vytváří podmínky na to, aby mohli talent rozvíjet na profesionální úrovni.
Cílem jejich projektu je ukázat, že mezi hendikepovanými lidmi jsou skutečně talentovaní jedinci, kteří mají potenciál stát se výtvarnými umělci.

Potřebují ovšem speciální podmínky, aby se jim umožnilo talent ukázat a rozvíjet.
Vzorem jsou podobné organizace v zahraničí, které se této činnosti úspěšně věnují již léta.

Umělecké dílo vytvořené lidmi s postižením mají na scéně současného umění speciální místo. Obyčejně se řadí do oblasti tzv. outsider art – umění outsiderů.

Jako outsider art se označuje i tvorba lidí s psychickými poruchami, či všeobecně lidí, kteří se z různých příčin ocitli na okraji společnosti a i když nemají výtvarné vzdělání, pracují z vnitřní potřeby se vyjádřit.

Doporučujeme shlédnout video.