Miroslavské kopce – (Národní přírodní památka)
Jde o slepencové pahorky známé jako Větrník, Přední a Zadní Markův kopec, Ve vinohradu, U letiště, U kamene a Zmrzlé. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 234 až 302 m n. m.

Hlavním motivem ochrany je výskyt rostlinných a živočišných společenstev skal a stepních lad na slepencovém podkladě.

Významný je především výskyt kriticky ohrožených druhů lněnky rolní a pískavice provensálské. Dále se zde vyskytuje deset druhů silně ohrožených rostlin.

Lokalita je významná i z hlediska zoologického. Především hostí řadu zástupců entomofauny typické pro stanoviště panonských stepních lad, jako je kudlanka nábožná, majky nebo otakárek fenyklový.
Okruh Miroslavské kopce je 4,3 km dlouhá trasa. Stezka je hodnocena jako středně náročná a je primárně využívána pro pěší turistiku.

Miroslavský rybník Rény
Miroslavský rybník patří do soustavy několika rybničních lokalit východní a jihovýchodní oblasti Znojemska. Volná vodní plocha má rozlohu 8,6 ha a od navazujícího mokřadu je oddělena propustnou zemní hrázkou.
Do roku 2005 bylo na Miroslavském rybníku zjištěno celkem 136 druhů ptáků, z toho 85 hnízdících, což řadí tuto rybniční lokalitu z hlediska biodiverzity mezi odborně velmi významné. Vyskytuje se zde a hnízdí řada vzácných a chráněných druhů ptáků, jako například potápka černokrká.

Křížová cesta Bohutice
Soubor 54 soch v životní velikosti ve 14 samostatně komponovaných výjevech umístěna na Bohutickém zámku.
http://krizovacestabohutice.cz

Naučná stezka Antonína Práška Bohutice
Stezka začíná u zámku a vede kolem kostela. Cesta pokračuje k památníku faráře Práška a kolem Lurdské jeskyně dále ke hřbitovu. Poslední zastávkou je socha svatého Václava stojící nad hřbitovem.

Zřícenina Templštýn
http://www.templstejn.cz

Ruční papírna Stará škola Želetice
http://www.handmadepaper.cz

Muzeum informační centrum Vedrovice
https://www.muzeumvedrovice.cz/muzeum